Home
Contactformulier
Inschrijfformulier
Mededelingen
Agenda
B O V artikelen
Ritten in 2022
Ritten in 2021
Ritten in 2020
Ritten in 2019
Ritten in 2018
Ritten in 2017
Ritten in 2016
Ritten in 2015
Ritten in 2014
Ritten in 2013
Ritten in 2012
Ritten in 2011
Op bezoek in 2016
Op bezoek in 2012
Op bezoek in 2011
Op bezoek in 2010
Leden foto album.
Gastenboek
Onze Links
privacy verklaring

 

 

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie van toepassing. Die Verordening geldt voor alle instanties, die persoonsgegevens verwerken. Omdat wij, Brabantse Oldtimer Vereniging, Moleneindsestraat 19, 4741RG Hoeven, KvK 20091424, persoonsgegevens van onze leden verwerken, is die Verordening ook op onze vereniging van toepassing.

 

Wij zullen ons onverkort aan die verordening houden.

 

Doel van de Verordening is om uw privacy zo optimaal mogelijk te waarborgen. Uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, mogen door ons niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze zijn bestemd. Dat hebben we in het verleden nooit gedaan en zullen we ook in de toekomst niet doen.

 

Onze vereniging respecteert uw privacy en uw persoonsgegevens werden en worden door ons met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld. In dit Privacy Statement leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens .

 

Welke gegevens verwerken wij?

 

Wij registreren van U de navolgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • Adres

 • Postcode

 • Woonplaats

 • Email adres

 • Telefoonnummer(s)

 

Deze gegevens gebruiken wij voor het voeren van een ledenadministratie, het innen van contributie, het verspreiden van de B.O.V. Nieuwsbrief, en om u te kunnen informeren over de activiteiten van onze club.

Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld binnen het bestuur, en worden nimmer ter beschikking gesteld aan derden. Noch voor commerciële, noch voor andere doeleinden. De personal computers van het bestuur zijn beveiligd.

Zolang U lid bent van onze vereniging, worden Uw gegevens door ons bewaard. Bij het beëindigen van Uw lidmaatschap, en na betaling van eventueel nog verschuldigde contributie, zullen Uw persoonsgegevens worden gewist.

 

Enkel en alleen ten behoeve van onze leden, verstrekken wij periodiek een “merken ledenlijst”, met vermelding van Uw naam, Uw auto, het bouwjaar en Uw telefoonnummer. Mocht U daar bewaar tegen hebben, dan dient U dit kenbaar te maken aan het bestuur en zullen Uw persoonsgegevens niet op deze “merken ledenlijst” worden vermeld.

 

Tevens registreren wij van U de navolgende gegevens van Uw auto (m.u.v. de met een * gekenmerkte gegevens, zijn deze gegevens door Uzelf bij ons aangeleverd):

 • Automerk*

 • Auto type*

 • Bouwjaar*

 • Kenteken*

 • Eigenaar*

En eventueel:

 • Motorisering

 • Massa rijklaar

 • Topsnelheid

 • Nieuwprijs

 • Afmetingen

 • Productie aantallen

 

Deze gegevens worden, met een foto van Uw auto, gebruikt voor het “leden foto album” op de B.O.V. website. Deze gegevens zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Het verstrekken van afbeeldingen van auto’s aan het bestuur, wordt beschouwd als toestemming tot publicatie op de website. Mocht U daar bewaar tegen hebben, dan dient U dit kenbaar te maken aan het bestuur en zal Uw auto van de B.O.V. website worden verwijderd.

 

Ons beleid

Wij respecteren uw recht om u inzage te bieden in uw persoonsgegevens en om deze gegevens op uw verzoek aan te passen of te wissen.

Echter zolang u lid bent, dienen wij minimaal te beschikken over onderstaande gegevens:

 • Naam

 • Adres

 • Postcode

 • Woonplaats

 • Email adres

 • Telefoonnummer(s)

 • Automerk

 • Auto type

 • Bouwjaar

 • Kenteken

 

Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van de persoonsgegevens, dan helpen wij u graag.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van Uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Het B.O.V. Bestuur

Top